مرمریت دهبید رویال گلد

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت دهبید رویال میباشد.